July Pānui, 2015

16/7/2015

Ngāti Apa ki te Rā Tōtanga

Ngā Pēpeha a Ngāti Apa ki te Rā Tō

Pēpeha or tribal sayings are an important part of cultural identity and they allow you to express your connection to your iwi and whenua.

Here are two examples of Ngāti Apa ki te Rā Tō pēpeha that have been endorsed by Te Puna Ahurea, our cultural committee and approved by the Trust board. Te Puna Ahurea acknowledges that there will be different variations.

These examples are a good start for whānau wanting to start the journey of learning their pēpeha, and what it means to be Ngāti Apa ki te Rā Tō.

Te Pēpeha o Ngāti Tarakaipa
Ko Kurahaupō te waka
Ko Raukawakawa te moana
Ko Puhi Kereru te maunga
Ko Anamāhanga te whenua
Ko Te Ope a Kupe te kohatu mauri
Ko Rotoiti, Ko Rotoroa ngā roto
Ko Omaka te marae
Ko Tamahau te tanga
Ko Ngāti Apa ki te Rā Tō te iwi
Ko Ngāti Tarakaipa te hapū
Ko……(Your Name)……… āhau

Te Pēpeha o Puaha Te Rangi
Ko Kurahaupō te waka
Ko Paparoa te pae maunga
Ko Kawatiri te awa
Ko Rotoiti, Ko Rotoroa ngā roto
Ko Hoani Mahuika te tāngata
Ko Ngāti Apa ki te Rā Tō te iwi
Ko Puaha te Rangi te hapū
Ko……(Your Name)……… āhau

We are currently developing resources to assist whānau learn their pēpeha and will keep you fully informed on developments. All enquiries to: office@ngatiapakiterato.iwi.nz

« Back